Materiały ze spotkania informacyjnego PO WER'19

Przekazujemy materiały ze spotkania informacyjnego dla zainteresowanych dofinansowaniem projektu na...

Materiały ze szkolenia "Jak prawidłowo przygotować wniosek?"

Przekazujemy materiały ze szkolenia "Jak prawidłowo przygotować wniosek?", które odbyło się 20 marca...

Spotkanie dotyczące konkursu POWER'19

Organizujemy spotkanie informacyjne dla zainteresowanych dofinansowaniem projektu na aktywizację...

Jak prawidłowo przygotować wniosek?

Organizujemy szkolenie z zakresu: Jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie projektu EFS w...

Poznaj standardy dostępności dla niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w webinariach h o standardach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami....

Materiały ze szkolenia z rozliczania projektów

Przekazujemy prezentacje ze szkolenia, które zorganizowaliśmy 5 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Szkolenie z rozliczania projektów realizowanych z PO WER

Dziękujemy za zainteresowanie. Mamy już komplet.

Materiały ze spotkania o POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18

Przekazujemy prezentacje ze spotkania informacyjnego, które przeprowadziliśmy 14 maja 2018 r. w...

Materiały ze szkolenia z kwalifikowalności wydatków

Przekazujemy prezentacje ze szkolenia, które zorganizowaliśmy 30 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Materiały ze szkolenia z prawidłowego wypełniania wniosku

Przekazujemy prezentacje ze szkoleń, które zrealizowaliśmy od 20 do 27 kwietnia br. w sześciu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10