Często zadawane pytania (FAQ)


 
 
Kompendium wiedzy? Czemu nie? Poniżej udostępniamy wydane od początku wdrażania PO WER interpretacje i stanowiska, które opracowaliśmy przy okazji ogłaszanych przez Nas konkursów. Pytania i wątpliwości, które nasuwały się Wam przy okazji opracowywania wniosków o dofinansowywanie zostały usystematyzowane w podziale na konkursy i lata, w których je ogłaszaliśmy.

 Pamiętaj! Każdy materiał tworzyliśmy oddzielnie, w odniesieniu do konkursu/naboru. Poznaj kryteria i reguły, które były ważne w tamtym czasie. To, czego się z nich dowiesz na pewno przyda Ci się przy następnych konkursach. Pogłębiaj swoją wiedzę!
 FAQ - Pytania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

FAQ -Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.24-14-001/16


FAQ - Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1, PO WER