Często zadawane pytania (FAQ)

 

 
Kompendium wiedzy? Czemu nie? Poniżej udostępniamy wydane od początku wdrażania PO WER interpretacje i stanowiska, które opracowaliśmy przy okazji ogłaszanych przez Nas konkursów. Pytania i wątpliwości, które nasuwały się Wam przy okazji opracowywania wniosków o dofinansowywanie zostały usystematyzowane w podziale na konkursy i lata, w których je ogłaszaliśmy.


 
 


 
Pamiętaj! Każdy materiał tworzyliśmy oddzielnie, w odniesieniu do danego konkursu/naboru. Kryteria i reguły są obowiązujące wyłącznie w danym czasie. Pogłębiaj swoją wiedzę!
 
 
Interpretacje WUP w WarszawieRok 2015