Projekty EFS, a COVID-19 - rady dla beneficjentów

  1. Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów  EFS w związku ze stanem epidemii COVID-19 - aktualizacja na dzień 21 stycznia 2021r.
  2. Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów  EFS w związku ze stanem epidemii COVID-19 - aktualizacja na dzień 9 lipca 2020r.
  3. Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów EFS  w związku ze stanem epidemii COVID-19 
 

Projekty PO WER, a COVID-19 - rady dla beneficjentów

 

Często zadawane pytania (FAQ)

 

 
Kompendium wiedzy? Czemu nie? Poniżej udostępniamy wydane od początku wdrażania PO WER interpretacje i stanowiska, które opracowaliśmy przy okazji ogłaszanych przez Nas konkursów. Pytania i wątpliwości, które nasuwały się Wam przy okazji opracowywania wniosków o dofinansowywanie zostały usystematyzowane w podziale na konkursy i lata, w których je ogłaszaliśmy.


 
 


 
Pamiętaj! Każdy materiał tworzyliśmy oddzielnie, w odniesieniu do danego konkursu/naboru. Kryteria i reguły są obowiązujące wyłącznie w danym czasie. Pogłębiaj swoją wiedzę!
 
 
Interpretacje WUP w Warszawie

 2020 rok

FAQ - Pytania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 z 12 maja 2020 r.
Interpretacja dot. kryterium dostępu nr 7 o siedzibie beneficjenta w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 z 25 marca 2020r.
FAQ - Pytania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 z 20 kwietnia 2020 r. (wersja nieaktualna).
FAQ - Pytania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 - z 24 marca 2020 r. (wersja nieaktualna).
FAQ - Pytania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 - z 17 marca 2020 r. (wersja nieaktuana).
 Rok 2015