puzzle

Efekty realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój są realne i wymierne. Potwierdzają to dane, które publikować będziemy w postaci comiesięcznych raportów.
Kliknij w dokument i poznaj efekty działań naszej instytucji oraz beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I POWER.



styczen
   Raport z realizacji POWER