Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania
 

Czerp z informacji, które Ci przekazujemy! Czerp z doświadczeń tych, którzy już realizują projekty! Dowiedz się więcej!
 
  1. Ocena skuteczności i trafności kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER
  2. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Ocena szacunkowa (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój"