Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie  

 

W trakcie realizacji Twojego projektu może okazać się, że niektóre rozwiązania nie sprawdzają się na etapie realizacji, lub pojawiły się okoliczności, o których wcześniej nie wiedziałeś. Nie przejmuj się! Takie sytuacje się zdarzają! Gdy dopadną Cię takie okoliczności  masz możliwość wprowadzania zmian w projekcie. Możesz je zgłosić do Nas nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. Zmiany zgłaszasz  za pośrednictwem systemu  SL2014, potem My umożliwiamy Ci edycję wniosku i załączników. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną, sprawnie i bez komplikacji. Wskazówki dla Ciebie:

  • Jeśli chcesz dokonać jedynie przesunięć w budżecie, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków nie musisz pytać Nas o zgodę. Zgłaszasz Nam tą sprawę, jeśli wartość przesunięć przekroczy ten próg. Jeśli podejmiesz nowe działania bez naszej zgody robisz to na własne ryzyko!
  • Pamiętaj! Wskazana wartość procentowa środków odnosi się do kwot określonych we wniosku o dofinansowanie!
  • Pamiętaj! Musisz dopilnować, by Twoje przesunięcia w budżecie:


     
  • Jeśli będziesz pamiętał o tych kwestiach Twój projekt zostanie zaakceptowany, a Ty skoncentrujesz się na jego poprawnej realizacji. Pamiętaj!: