Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu 

Zakończyłeś realizację projektu? Świetnie! Pamiętaj tylko, że przed Toba jeszcze etap wywiązania się z utrwalenia rezultatów realizacji projektu.

  • Po pierwsze przechowuj pełną dokumentację projektu, najlepiej w miejscu, w którym projekt był realizowany lub w swojej siedzibie. Masz obowiązek ją udostępnić zarówno Naszym przedstawicielom, Instytucji Zarządzającej, a także przedstawicielom Unii Europejskiej – jeżeli zajdzie taka potrzeba.
  • Po drugie spraw, by efekty Twojej pracy były widoczne i namacalne: w niezmienionej formie i wymiarze! Unikaj radykalnych zmian i nie dopuść, by efekty Twojej pracy zostały zaprzepaszczone. Nie dotrzymasz warunków, gdy:


 

Co się stanie, jeśli któraś z tych przesłanek wystąpi? Możemy żądać zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.