Pobierz wzory dokumentów


 
Jeśli realizujesz projekt w ramach PO WER 2014- 2020 to co najmniej raz w trakcie realizacji projektu, ale i po jego zakończeniu odwiedzi Cię zespół kontrolujący z Wydziału Kontroli EFS  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Pamiętaj! Na potrzeby kontroli przygotuj pliki zawierające dane uczestników, personelu, harmonogramy form wsparcia itp. Żeby ułatwić Ci przekazanie danych zamieszczamy poniżej wzory dokumentów, które wypełnisz i przekażesz zespołowi kontrolującemu.
 
  1. Tabela 1 - Zestawienie personelu projektu
  2. Tabela 2 - Zestawienie postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie 
  3. Tabela 3 - Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  4. Tabela 4 - Zestawienie uczestników projektu - wersja aktualna 
  5. Tabela 4 - Zestawienie uczestników projektu - wersja archiwalna
  6. Tabela 5- Harmonogram form wsparcia 1.2 PO WER