1. Poradnik dla Beneficjentów PO WER w związku z COVID-19
 2. Poradnik o wsparciu z EFS w walce ze skutkami COVID-19- Powiatowe urzędy pracy dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z MazowszaPobierz poradniki i publikacje


Przed Tobą przystępnie napisane publikacje, dzięki którym zrozumiesz o co chodzi w PO WER-ze? W sekcji znajdziesz poradniki i skróty broszur, które opracowaliśmy my, oraz udostępnione przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pierwszy krok do poznania tajemnic Programu jest tuż przed Tobą! Kliknij i dowiedz się więcej!Napis Więcej wiesz, lepiej realizujesz i uczestniczyszDział 1 Publikacje WUP w Warszawie
 1. Kompendium wiedzy na temat Osi I PO WER
 2. Przewodnik dla powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014 – 2020 z 25 stycznia 2016 r. (wersja archiwalna)
 3. Przewodnik dla powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014 – 2020 z  8 kwietnia 2016 r. (wersja archiwalna)


Dział 2 Porady z POWER-a
 
 1. Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz pracujących w ramach POWER
 2. Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET
 3. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020
 4. Poradnik dobrych praktyk wizyt monitoringowych w ramach PO WER
 5. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 – wersja interaktywna
 6. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 – wersja kontrastowa
 7. Zamówienia udzielane w ramach projektów
 8. Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk
 9. Przewodnik RODO dla Wnioskodawców i Beneficjentów
 10. Praktyczne aspekty stosowania stawek jednostkowych aktywizacji zawodowej w ramach PO WER